Algemene Voorwaarden

Mimos zorgt ervoor dat uw kat tijdens uw afwezigheid een zo prettig mogelijk verblijf heeft in het hotel. Mimos kiest hierbij voor kwaliteit. Echter, die kwaliteit wordt voor een deel door u bepaald. Daarom stelt Mimos de volgende voorwaarden voor een verblijf in Mimos Hotel:

Entingen en titeren
Uw kat dient minimaal 2 weken voor de pensionperiode te zijn ingeënt. 
Geldigheidsduur entingen:                           
Niesziekte; maximaal 1 jaar geldig.                                    
Kattenziekte; maximaal 2 jaar geldig.
Een geldige titerbepaling wordt ook geaccepteerd.
*Let op: Katers moeten gecastreerd zijn!

 

Paspoort
Breng het inentingsbewijs/paspoort van uw kat altijd mee; dit blijft tijdens het verblijf van uw kat in het hotel. 


Parasieten 
Uw kat dient vrij van vlooien, wormen in het Hotel te worden gebracht.
Mocht er toch vlooien/wormen gevonden worden bij uw kat, wordt uw kat door Mimos behandeld op uw kosten.

 

Bijzonderheden
Mimos wil graag alle bijzonderheden betreffende de gezondheid en het gedrag van uw kat weten, dit om het voor Mimos mogelijk te maken hier zo goed mogelijk op in te spelen. Heeft u speciale wensen? Laat dit dan weten, er is veel mogelijk. 

 

Bereikbaarheid 
Graag ontvangt Mimos van u een telefoonnummer van een contactpersoon, die te bereiken is tijdens uw afwezigheid, en/of een mobiel nummer van uzelf.


Brengen
Uw katten naar het hotel brengen is mogelijk in de ochtend of middag. Ochtend is tussen: 10:00 & 12:00. De middag is tussen 13:00 & 16:00. Is dit echt niet mogelijk, geef dit dan aan op het reserveringsformulier. We kunnen dan samen naar een oplossing kijken.
Ophalen is mogelijk tussen 10:00 & 17:00 uur, ook hier geld dat in overleg er veel mogelijk is maar er wel graag een indicatie gegeven wordt ivm andere werkzaamheden binnen Mimos.

Risico
Het verblijf van uw kat(ten) in het hotel is op eigen risico. Eventuele gemaakte dierenartskosten e.a. tijdens het verblijf worden aan u doorberekend. Volgens de wet blijft u aansprakelijk voor uw huisdier, ook al verblijft uw huisdier in een dierenpension. Indien uw kat tijdens een verblijf in ons kattenhotel schade berokkent aan wie of wat dan ook, dan komen deze kosten dus voor uw rekening. Wellicht kunt u deze kosten verhalen via uw WA-verzekering. 

Ongeldigheid
Katten met ongeldige entingen, een slechte conditie, besmettelijke ziektes of aandoeningen worden niet in ons kattenhotel geaccepteerd. 

Reserveren en Annuleren

Reservering, aangaan van overeenkomst van bewaarneming, en daarop volgende facturering

Wanneer u een reservering plaatst en daarmee overeenkomt van bewaarneming van uw kat(ten), vgl. 7:600 e.v. BW, aangaat, krijgt u van Mimos hiervan een bevestiging, de opvang overeenkomst en een factuur met het verschuldigde bedrag van aanbetaling en/of het bedrag van de overeenkomst van de bewaarneming.
LET OP: Met het plaatsen van uw reservering geeft u aan kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden.

 

Betaling voor het verblijf in het katten hotel

U heeft bij Mimos de mogelijkheid elektronisch te betalen. Een pinapparaat is hiervoor aanwezig.
Natuurlijk mag de factuur ook contant of per bank worden voldaan, deze gegevens staan op de factuur vermeld.
Bij het maken van de reservering, en het daarmee aangaan van de overeenkomst van bewaarneming, moet de hierdoor verschuldigde aanbetaling worden voldaan a € 30 euro per kat.
Deze aanbetaling moet op de dagtekening van de ontvangst van de hotelovereenkomst ook voldaan zijn.
Een resterend bedrag in het kader van de overeenkomst van bewaarneming van uw kat moet vervolgens zijn - of betaald worden bij aanvang van het verblijf van de kat(ten) in Mimos Hotel.

U kunt een aangegane overeenkomst, althans reservering slechts kosteloos wijzigen tot 4 weken voor de opgegeven aankomstdatum. Dan moet deze wijziging wel geheel of gedeeltelijk binnen het oorspronkelijke aantal reserveringsdagen vallen. (Vanzelfsprekend afhankelijk van de beschikbare plaatsen).

 

Annuleren

U kunt uw geplaatste reservering niet zonder rechtsgeldige reden annuleren.
Mimos vraagt expliciet om alleen een reservering te plaatsen wanneer u er zeker van bent dat  uw kat(ten) bij Mimos zal verblijven tijdens de gereserveerde periode. Bij een rechtsgeldige annulering tot 1 maanden vóór de opgegeven aankomstdatum bent u slechts de bovengenoemde aanbetaling per kat aan reserverings- en administratiekosten verschuldigd. Indien u geen aanbetaling doet of heeft gedaan, bent u bij annuleren verplicht de volledig overeengekomen prijs van bewaarneming te voldoen.

De annuleringsregeling

Bij rechtsgeldige annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:
•    Annulering tot 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: enkel de aanbetaling.
•    Annulering minder dan 1 maand vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van de totale prijs
•    Annulering tot 2 weken vóór het ingaan van de pensionovereenkomst: 75% van de totale prijs
•    Annulering minder dan 1 week vóór het ingaan van de pensionovereenkomst: 100% van de prijs