Algemene Voorwaarden

Mimos zorgt ervoor dat uw kat tijdens uw afwezigheid een zo prettig mogelijk verblijf heeft in het hotel. Mimos kiest hierbij voor kwaliteit. Uiteraard dient uw kat in goede gezondheid te komen logeren maar ook weer veilig naar huis te gaan. Om de gezondheid te behouden zijn hier enkele regels en voorwaarde voor een verblijf in Mimos Hotel:

Paspoort

Breng het inentingsbewijs/paspoort van uw kat altijd mee; dit blijft tijdens het verblijf van uw kat in het hotel. Een duidelijke kopie is ook voldoende. Mimos dient deze te kunnen overleggen als er controle komt en bij medische zaken is het prettig voldoende te weten over uw kat.

Bijzonderheden

Mimos wil graag alle bijzonderheden betreffende de gezondheid en het gedrag van uw kat weten, dit om het voor Mimos mogelijk te maken hier zo goed mogelijk op in te spelen. Heeft u speciale wensen? Laat dit dan weten, er is veel mogelijk. 

Bereikbaarheid 

Graag ontvangt Mimos van u een telefoonnummer van een contactpersoon, die te bereiken is tijdens uw afwezigheid, en/of een mobiel nummer van uzelf.

Brengen en ophalen 

Uw katten naar het hotel brengen en ophalen is mogelijk van maandag tot zaterdag tussen 10:00 en 12:00 uur. 
Is dit echt niet mogelijk, geef dit dan aan op het reserveringsformulier. We kunnen dan samen naar een oplossing kijken.
Let op: Op zon en feestdagen is Mimos gesloten voor bezoekers

Risico

Het verblijf van uw kat(ten) in het hotel is op eigen risico. Eventuele gemaakte dierenartskosten e.a. tijdens het verblijf worden aan u doorberekend. Volgens de wet blijft u aansprakelijk voor uw huisdier, ook al verblijft uw huisdier in een dierenpension. Indien uw kat tijdens een verblijf in ons kattenhotel schade berokkent aan wie of wat dan ook, dan komen deze kosten dus voor uw rekening. Wellicht kunt u deze kosten verhalen via uw WA-verzekering. 

Overlijden

Als we met levende dieren werken is er altijd een risico dat een dier kan komen te overlijden. Het zij ouderdom of ziekte. In dat geval probeert Mimos ten alle tijden u eerst te contacteren. Krijgen wij geen reactie binnen 12 uur dan zullen wij uw dier in een koeling bij Dierenarts de Laan voor u bewaren. 
In dat gevel is sectie alleen helaas niet meer mogelijk. Hebben wij u wel gesproken, dat kunnen wij voor u het dier:
1. bewaren in een koeling bij Dierenarts de Laan.
2. voor sectie voor u wegbrengen naar Utrecht.
3. uw kat voor crematie naar het crematorium in Twello brengen.
In alle gevallen zijn deze gemaakte kosten voor de eigenaar. Wij gaan hier uiteraard nooit van uit maar zijn verplicht de risico's met u te hebben besproken.

Ongeldigheid

Katten met ongeldige entingen, een slechte conditie, besmettelijke ziektes of aandoeningen worden niet in ons kattenhotel geaccepteerd. 

Klachten

Mimos hoop uiteraard uw kat naar volle tevredenheid te hebben mogen opvangen. Mochten er om wat voor reden dan ook toch klachten zijn ontstaan over de uitvoering van de overeenkomst moet volledig en duidelijk omschreven en bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de opvangovereenkomst worden ingediend bij Mimos. 
Mimos is aangesloten bij Dibevo die hierbij kan ondersteunen en eventuele geschillen te begeleiden.


Vaccinaties en gezondheid 

Verplichte vaccinaties

Alle katten die bij Mimos verblijven moeten een geldige vaccinatie hebben tegen: 

– Niesziekte (Rhinotracheïtis virus (=herpes) + Calicivirus)
– Kattenziekte (Panleucopenie = parvovirus)
De niesziekte moet jaarlijks gegeven zijn, kattenziekte kan elke 2-3 jaar gegeven zijn. Is je kat een aantal jaren niet gevaccineerd, dan is een ‘boostervaccinatie’  weer noodzakelijk.

Aanbevolen Vaccinaties
– Bb neusdruppel vaccinatie(Bordetella bronchiseptica – neusdruppelvaccin)

De Bb vaccinatie geeft een extra bescherming van de voorste luchtwegen en wordt sterk aanbevolen maar is niet verplicht voor katten ouder dan 1 jaar.
De Bb neusdruppel biedt al voldoende bescherming tegen de Bb bacterie na 72 uur. Toch moet deze vaccinatie minimaal 6 weken voor aanvang van het verblijf gegeven worden omdat de bacterie nog weken uitgeniest kan worden. De eerste 3 weken is dat nog besmettelijk, na 3 weken neemt de besmettelijkheid af. 

Let op: deze vaccinatie is niet verplicht bij Mimos maar wordt enkel aangeraden.

Geldigheid vaccinaties
– niesziekte: tenminste 2 weken voorafgaand aan het verblijf en niet ouder dan 11 maanden op de dag dat je kat weer naar huis gaat 
– kattenziekte: tenminste 2 weken voorafgaand aan het verblijf niet ouder dan 2 jaar 
– Bb: tenminste 6 weken voorafgaand aan het verblijf 
Een geldige titerbepaling wordt ook geaccepteerd.

Gezondheid

Uw kat dient vrij van parasieten in het Hotel te worden gebracht. Mocht er toch helaas parasieten gevonden worden bij uw kat dan brengen wij u hiervan op de hoogte en zal Mimos uw kat hiertegen behandelen. Deze kosten worden wel aan u doorbrekend.

Indien uw kat medicatie gebruikt is dit geen enkel probleem. Graag ontvangt Mimos hiervan duidelijke informatie hierover. Mimos heeft ervaring met het toedienen van diverse medicatie. Denk aan diabetes, infuus pillen etc. Mimos doet alles in samenwerking met de dierenarts en desgewenst raadpleegt Mimos deze hulp.


Heeft uw kat chronische verkoudheidsverschijnselen zoals hoesten, niezen, oog- of neusuitvloeiing, Bent u verplicht Mimos daarvan op de hoogte te brengen. 
In overleg kan er beoordelen worden of de gezondheid van uw kat het toelaat om te komen logeren. 

Katers ouder dan 6 maanden zijn alleen welkom als zij gecastreerd  zijn; een chemische castratie is helaas niet afdoende. Ongecastreerde katers die ouder zijn dan 6 maanden kunnen niet worden toegelaten in het Hotel.


Reserveren en Annuleren

Wanneer u een reservering plaatst en daarmee akkoord geeft aan de algemene voorwaarden, krijgt u van Mimos hiervan een bevestiging via mail.
Hierin staat de overeenkomst en een factuur. Uw reservering is pas volledig compleet na het doen van de aanbetaling.
Er is ook een Anneleringsservice mogelijk om bij te boeken.

Betalingen

Betaling voor het verblijf in het katten hotel

U heeft bij Mimos de mogelijkheid elektronisch te betalen. Een pinapparaat is hiervoor aanwezig.
Natuurlijk mag de factuur ook contant of per bank worden voldaan, deze gegevens staan op de factuur vermeld.
Bij het maken van de reservering, en het daarmee aangaan van de overeenkomst van bewaarneming, moet de hierdoor verschuldigde aanbetaling worden voldaan a € 30 euro.
Deze aanbetaling moet op de dagtekening van de ontvangst van de hotelovereenkomst ook voldaan zijn.
Een resterend bedrag in het kader van de overeenkomst van bewaarneming van uw kat moet vervolgens zijn - of betaald worden bij aanvang van het verblijf van de kat(ten) in Mimos Hotel.

Mimos is aangesloten bij de brancheorganisatie Dibevo en hanteert de annuleringsvoorwaarden conform art. 9 van de Dibevo Algemene Voorwaarden.

 

Kosten bij Annulering

Bij rechtsgeldige annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:
•    Annulering tussen 4 en 8 weken voor aanvang van het verblijf: 25% van de verblijfskosten
•    Annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van het verblijf: 50% van de verblijfskosten
•    Annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvang van het verblijf: 75% van de verblijfskosten
•    Annulering tussen 0 en 1 weken voor aanvang van het verblijf: 100% van de verblijfskosten

Bij elke annulering worden € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. 

 

Annuleringsservice

Met een annuleringsservice kunt u een reservering annuleren zonder opgaaf van reden of verklaring. Bijvoorbeeld: bij ziekte of overlijden, een negatief reisadvies, een relatie beëindiging, een alternatieve verzorging voor uw kat, overmacht of welke andere reden dan ook, ben je geen annuleringskosten verschuldigd.  
Bij annulering voorafgaand aan het verblijf worden alleen de kosten van de annuleringsservice + € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. 
Een annulering tijdens het verblijf van één of meer dagen valt niet onder de annuleringsservice. Deze dagen worden niet gerestitueerd. 
De kosten voor de annuleringsservice zijn 10% van de verblijfskosten. Deze zullen voor u op de factuur apart vermeld staan als u voor deze service hebt gekozen. Deze kosten worden niet gerestitueerd bij een annulering net als de aanbetaling. De aanbetaling is geen extra bedrag maar enkel een deel van het totaalbedrag.
Bij elke annulering worden tevens € 25,- administratiekosten in rekening gebracht, ongeacht of de annuleringsservice is bijgeboekt. 

 

Voorwaarden Annuleringsservice

  1. De annuleringsservice kan tot 7 dagen na de reservering afgesloten worden. Reserveringen binnen 2 maanden voor aanvang van het verblijf komen ook in aanmerking voor de annuleringsservice. U sluit de annuleringsservice dan gelijk af bij de reservering. 
  2. Een ‘verschuiving’ van een reservering die in een geheel andere periode gaat plaatsvinden, wordt gezien als een annulering.  U kunt opnieuw een reservering maken waarbij de annuleringsservice afgesloten kan worden. 
  3. Na annulering van een bestaande reservering zonder annuleringsservice, geldt een ‘wachttijd’ van 1 maand om een nieuwe reservering voor (gedeeltelijk) diezelfde verblijfsperiode te maken mét annuleringsservice. 

 

Op het reserveringsformulier kunt u aangeven of u de annuleringsservice erbij wilt boeken door deze optie aan te vinken. Op de factuur ziet u de kosten voor deze service apart vermeld staan.
Een annulering kan per e-mail, whatsapp of telefonisch worden doorgegeven waarna u desgewenst een schriftelijke bevestiging ontvangt. Eventuele vooruitbetalingen van de verblijfskosten worden op uw rekening retour gestort, minus € 25,- administratiekosten. 

 

De annuleringsservice is niet verplicht; indien geen gebruik wordt gemaakt van deze service hanteren wij zonder uitzondering de annuleringsvoorwaarden zoals omschreven in de Algemene voorwaarden van Mimos